ACT Meting

De Analytical Competence Tool (ACT) is een revolutionair psychometrisch meetinstrument dat speciaal ontwikkeld is om innerlijke patronen vast te stellen.  De ACT kan worden ingezet als start van een Coachingstraject met ontwikkelvragen, maar kan ook in sommige begeleidingen worden ingezet indien onze psycholoog het van toegevoegde waarde vindt om een aanvullende meting in te zetten.

De ACT is een online meting die slechts 12 minuten in beslag neemt. Uit de meting  volgt een uitgebreide en gedetailleerde rapportage. In de rapportage staan onder andere een beschrijving van de aanwezige kernkwaliteiten, competentie en (on)bewuste drijfveren. De ACT biedt onze psycholoog nog meer inzichten waardoor sneller het gewenste resultaat in een begeleiding kan worden bereikt. In een gesprek wordt hierover terugkoppeling gegeven aan de medewerker. De medewerker kan met dit rapport, dat ook richting geeft bij ontwikkelvragen, terug naar de werkgever en in gezamenlijkheid dit inzetten voor verdere ontwikkeling en/of overige concrete doelen.

 

 

Vraag nu een offerte aan