Veelgestelde vragen

Er kan alleen bij een belangrijke, zeer dringende reden sprake zijn van een verhindering voor een afspraak. Is dit toch het geval, dan verzoeken wij u vriendelijk dit minimaal 24 uur voorafgaand aan het gesprek te melden aan uw werkgever en aan PSION via de Servicedesk op het telefoonnummer: 088 031 38 00 of in het weekend via servicedesk@psion.nl. Het is niet mogelijk de afspraak via de psycholoog te verzetten of te annuleren.

In de start van het traject zal er ongeveer elke twee weken een fysiek gesprek plaatsvinden van anderhalf uur tussen de medewerker en psycholoog. Omdat er geen vast format is en wij gericht op de individuele behoeften maatwerk leveren, zal de ruimte tussen gesprekken en daarmee de duur van het traject variëren.

Alhoewel PSION ingeschakeld wordt door een werkgever, kunt u er gerust op zijn dat we de informatie die met u besproken is niet delen met uw werkgever en/of leidinggevende. De psycholoog heeft wel periodiek overleg met uw werkgever; hierin wordt enkel gesproken over uw inzetbaarheid.

De werkgever ontvangt na ieder gesprek een schriftelijke en/of telefonische terugkoppeling. De inhoud van de terugkoppelingen beperkt zich tot morgelijkheden en beperkingen omtrent inzetbaarheid voor het verrichten van (passende) werkzaamheden en  over het verloop van het traject. Op geen enkele wijze wordt er medische danwel vertrouwelijke informatie aan de werkgever of derden verstrekt.

Onder trainingen & workshops treft u alle informatie betreffende dit onderwerp. PSION biedt een ruim aanbod aan relevante preventieve cursussen aan. Alle cursussen worden gegeven door ervaren trainers in dienst van PSION.

Wij zullen de medewerker op korte termijn uitnodigen voor de Quick Scan: dit is het eerste gesprek met de psycholoog.

Wij maken ook graag kennis met u! U kunt op diverse manieren contact met ons krijgen. We zijn tijdens kantoortijden bereikbaar via 088-0331112 of per mail via info@psion.nl.
Indien u een medewerker wenst aan te melden, klik dan hier.  Indien u een contactformulier wenst in te voeren, klik hier.

De gesprekken en trainingen vinden meestal plaats op de locatie van de werkgever. Wij beschikken echter over een landelijk netwerk van spreeklocaties.

Wij hebben een echt volledig eigen “PSION methodiek” ontwikkeld en zijn als eerste in het land (en nog vrijwel de enige) afgeweken van het klassieke pad van medische modellen. Onze aanpak typeert zich door een persoonlijke, praktische en doeltreffende begeleiding. Wij geloven in de kracht van bijdragen van werk bij herstel; om deze reden adviseren onze psychologen zowel medewerkers en werkgever over de mogelijkheden omtrent inzetbaarheid.

We vinden het belangrijk dat er snel gereageerd wordt op het moment dat er een medewerker (dreigt) uit te vallen met psychische klachten: op korte termijn wordt er telefonisch contact gelegd met de medewerker om hem of haar uit te nodigen voor de quickscan: deze vindt op korte termijn. We stellen geen diagnoses: dit betekent geen gestandaardiseerde aanpak maar altijd maatwerk. Ieder persoon is uniek!

Wij werken HBO en WO opgeleide psychologen. Elke psycholoog die, na uitgebreide selectie, bij PSION in dienst komt, krijgt daarom eerst een half jaar interne opleiding om de PSION methodiek eigen te maken.

Wij proberen de medewerker altijd binnen elke werkdagen te bellen.

Elk traject start met een Quick scan, daarna vinden er gemiddeld 4 tot 6 afspraken plaats.

PSION heeft geen standaardprijzen voor de diensten: ieder traject is maatwerk. U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen per dienst waar u interesse in heeft. Wenst u andere informatie? Vul dan het contactformulier in.