De Psychologenlijn

De coronacrisis veroorzaakt veel overlast en enorme financiële schade aan de Nederlandse economie. Maar daarnaast zorgt het voor steeds meer mensen in Nederland voor persoonlijke, ingrijpende gebeurtenissen. In toenemende mate hebben werkgevers ons in de afgelopen weken benaderd om laagdrempelige en toegankelijke ondersteuning te bieden aan leidinggevenden en medewerkers. Vanuit die behoefte hebben wij ‘De Psychologenlijn’ in het leven geroepen.

Waarom de Psychologenlijn? 

De psychologenlijn is bedoeld voor de eerste mentale ondersteuning en voor het beantwoorden van vragen over angsten, gedachten en gevoelens die bij medewerkers leven in deze coronacrisis. De aanleiding om contact op te nemen met de Psychologenlijn kan een persoonlijke, ingrijpende gebeurtenis zijn, zoals het overlijden van een collega, een familielid of een naaste als gevolg van het coronavirus. Normaal gesproken bieden we voor dit soort (traumatische) gebeurtenissen vanuit PSION de mogelijkheid van teamopvang, maar dat is in de huidige situatie niet mogelijk. Om medewerkers mentale ondersteuning te kunnen bieden in deze situatie, is nu onze Psychologenlijn beschikbaar.

Hoe werkt het? 

  • Er is een speciale telefoonlijn beschikbaar gesteld (vooralsnog tijdens kantoortijden).
  • De telefoonlijn is bedoeld voor de eerste mentale ondersteuning en voor het beantwoorden van vragen over angsten, gedachten en gevoelens die bij medewerkers leven in deze coronacrisis.
  • Bellers komen (anoniem) via de Psychologenlijn binnen bij PSION.
  • Onze collega’s van de Servicedesk herkennen dat er voor deze lijn gebeld wordt en zetten de medewerker direct door naar een beschikbare psycholoog. Onze psychologen zijn geïnformeerd en geïnstrueerd en kunnen direct telefonisch de eerste opvang/ondersteuning bieden die de medewerker nodig heeft.
  • Indien uit het telefoongesprek blijkt dat verdere begeleiding nodig/gewenst is, dan wordt de medewerker verwezen naar zijn/haar HR-manager om dit verder op te pakken door middel van een reguliere aanmelding.
  • Welke medewerkers de beschikking krijgen over het telefoonnummer en hoe de interne communicatie eruit ziet binnen de organisatie, is aan de werkgever. Wij kunnen u hier uiteraard in adviseren, indien gewenst.
  • Voor dit telefoongesprek berekenen wij een telefonisch consult. Een consult duurt naar verwachting tussen de 30 en 45 minuten.
  • Wij rapporteren hoeveel medewerkers binnen de organisatie contact hebben opgenomen met PSION. Wij zijn alert op oneigenlijk gebruik en onnodige kosten: dit proberen we te voorkomen. Telefoontjes die we niet doorzetten naar onze psychologen, brengen we uiteraard niet in rekening. Dit gaat om vragen die niet bij ons thuishoren, zoals: ‘ik ben verkouden, mag ik wel naar mijn werk?’. Indien wij teveel oneigenlijke telefoon ontvangen, schakelen wij hierover met de werkgever, zodat de werkgever de communicatie naar medewerkers hierop kan aansluiten. 

Meer informatie of vragen? 

Mogelijk spreekt de laagdrempelige en directe toegang tot deze ondersteuning voor medewerkers u ook aan. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Het aansluiten op de Psychologenlijn kunnen wij direct voor u regelen.

Vraag nu een offerte aan