De Psychologenlijn

Soms raakt iemand dusdanig uit balans dat snelle psychische ondersteuning gewenst is. Een telefoongesprek met een van onze professionals kan dan uitkomst bieden: De Psychologenlijn. 

In een dergelijk gesprek bieden wij de medewerker niet alleen steun in de rug, maar reiken we ook praktische handvatten en adviezen aan. Ons doel: iemand in één enkel gesprek te ondersteunen bij zijn/haar gedachten, angsten, paniek of andere emoties, zodat hij/zij weer verder kan. Mocht blijken dat intensievere hulp gewenst is, dan kan in overleg met de werkgever een individuele begeleiding bij ons worden opgestart.

Hoe werkt het? 

  • Er is een speciale telefoonlijn beschikbaar gesteld (vooralsnog tijdens kantoortijden).
  • De telefoonlijn is bedoeld voor de eerste mentale ondersteuning en voor het beantwoorden van vragen over angsten, gedachten en gevoelens die bij medewerkers leven in deze coronacrisis.
  • Bellers komen (anoniem) via de Psychologenlijn binnen bij PSION.
  • Onze collega’s van de Servicedesk herkennen dat er voor deze lijn gebeld wordt en zetten de medewerker direct door naar een beschikbare psycholoog. Onze psychologen zijn geïnformeerd en geïnstrueerd en kunnen direct telefonisch de eerste opvang/ondersteuning bieden die de medewerker nodig heeft.
  • Indien uit het telefoongesprek blijkt dat verdere begeleiding nodig of gewenst is, dan wordt de medewerker verwezen naar zijn/haar HR-manager om dit verder op te pakken door middel van een reguliere aanmelding.
  • Welke medewerkers de beschikking krijgen over het telefoonnummer en hoe de interne communicatie eruit ziet binnen de organisatie, is aan de werkgever. Wij kunnen u hier uiteraard in adviseren, indien gewenst.
  • Voor dit telefoongesprek berekenen wij een telefonisch consult. Een consult duurt naar verwachting tussen de 30 en 45 minuten.
  • Wij rapporteren hoeveel medewerkers binnen de organisatie contact hebben opgenomen met PSION. Wij zijn alert op oneigenlijk gebruik en onnodige kosten: dit proberen we te voorkomen. Telefoontjes die we niet doorzetten naar onze psychologen, brengen we uiteraard niet in rekening. Dit gaat om vragen die niet bij ons thuishoren, zoals: ‘ik ben verkouden, mag ik wel naar mijn werk?’. Indien wij teveel oneigenlijke telefoon ontvangen, schakelen wij hierover met de werkgever, zodat de werkgever de communicatie naar medewerkers hierop kan aansluiten. 

Meer dan een luisterend oor

Vele werkgevers zien de toegevoegde waarde van deze effectieve ondersteuning al in: het aantal medewerkers dat we in één gesprek kunnen helpen is hoog. En uit de reacties die we van de medewerkers krijgen, blijkt dat zij erg blij zijn met deze snelle, professionele hulp. Medewerkers ervaren dat een gesprek met onze psycholoog via De Psychologenlijn veel meer is dan ‘een luisterend oor’. Het verschil wordt gemaakt door de professionele aanpak; empathisch, deskundig en oplossingsgericht.

Door te kunnen bellen op het moment dat iemand het nodig heeft, hebben medewerkers zelf invloed op de eigen inzetbaarheid. Wij helpen hen in een vroeg stadium om te gaan met bepaalde gedachten, emoties en gevoelens. Dat u dit voor hen faciliteert, is een mooi voorbeeld van goed werkgeverschap en persoonlijke aandacht voor preventie. En daar heeft iedereen profijt van!

Anoniem

Vanuit uw rol als werkgever stelt u De Psychologenlijn beschikbaar voor uw medewerkers. U investeert met deze dienstverlening in het welbevinden van uw medewerkers. Op welke wijze u het telefoonnummer van De Psychologenlijn binnen uw organisatie deelt, is uiteraard aan u. Wij kunnen u daarbij wel adviseren. De hulp die wij bieden is anoniem. Niets van de gesprekken wordt vastgelegd.

Direct regelen

Mogelijk spreekt de laagdrempelige en directe toegang tot deze ondersteuning voor medewerkers u ook aan. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Het aansluiten op de Psychologenlijn kunnen wij direct voor u regelen.

Vraag nu een offerte aan