Welkom op psion.nl

Klacht, compliment en/of feedback

Tevreden klanten zijn voor ons van groot belang. Een klacht of aandachtspunt biedt ons de mogelijkheid om het beter te doen. Blijf niet met uw klacht rondlopen. Breng ons op de hoogte. Uw klacht kan leiden tot verbetering van onze dienstverlening. Elke klacht wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

De klachtenprocedure

Heeft u een compliment voor- of een klacht over PSION? Neem dan contact op met ons kwaliteitsteam via feedback@paradigma.nl. Om u zo goed mogelijk te helpen zouden wij u willen vragen om uw naam, uw contactpersoon en het label/bedrijf, de klacht, eventueel de naam van de persoon waarover u een klacht heeft en eventueel uw geboortedatum (geen verplichting) zodat wij u gemakkelijk in ons systeem kunnen vinden te vermelden in het bericht.

Bekijk hier nogmaals de klachtenprocedure. 

Heeft u nog vragen?

Mocht u naar aanleiding van dit klachtenreglement nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze servicedesk via servicedesk@psion.nl. Tijdens kantooruren zijn wij ook telefonisch te bereiken op 088-031 3800.