Welkom op psion.nl

Nieuw: de Psychologenlijn en online workshops

De coronacrisis houdt iedereen in z'n greep. Ieder mens is anders en gaat op zijn of haar eigen manier met de situatie om. Wij hebben dan ook gemerkt dat deze bijzondere tijden om bijzondere ondersteuning vragen. Verschillende klanten hebben deze behoefte ook geuit. Daarom biedt PSION werkgevers en medewerkers nu de mogelijkheid voor extra en aangepaste ondersteuning, ten tijde van de coronacrisis: de Psychologenlijn en online sparringsessies voor leidinggevenden.

Ingrijpende gebeurtenissen 

De coronacrisis veroorzaakt veel overlast en enorme financiële schade aan de Nederlandse economie. Maar daarnaast zorgt het voor steeds meer mensen in Nederland voor persoonlijke, ingrijpende gebeurtenissen. In toenemende mate hebben werkgevers ons in de afgelopen week benaderd om laagdrempelige en toegankelijke ondersteuning te bieden aan leidinggevenden en medewerkers. Vanuit die behoefte hebben wij ‘De Psychologenlijn’ in het leven geroepen.

De Psychologenlijn 

Een aantal van onze klanten heeft inmiddels besloten om hun medewerkers de mogelijkheid te geven om rechtstreeks met ons te bellen, indien zij daar behoefte aan hebben. De aanleiding hiertoe kunnen persoonlijke, ingrijpende gebeurtenissen zijn, zoals het overlijden van een collega, een familielid of een naaste als gevolg van het coronavirus. Normaal gesproken bieden we voor dit soort (traumatische) gebeurtenissen vanuit PSION de mogelijkheid van teamopvang, maar dat is in de huidige situatie niet mogelijk. Om medewerkers mentale ondersteuning te kunnen bieden in deze situatie, is nu onze Psychologenlijn beschikbaar. De werkwijze is als volgt:

  • Er is een speciale telefoonlijn beschikbaar gesteld (vooralsnog tijdens kantoortijden).
  • De telefoonlijn is bedoeld voor de eerste mentale ondersteuning en voor het beantwoorden van vragen over angsten, gedachten en gevoelens die bij medewerkers leven in deze coronacrisis.
  • Bellers komen (anoniem) via de Psychologenlijn binnen bij PSION.
  • Onze collega’s van de Servicedesk herkennen dat er voor deze lijn gebeld wordt en zetten de medewerker direct door naar een beschikbare psycholoog. Onze psychologen zijn geïnformeerd en geïnstrueerd en kunnen direct telefonisch de eerste opvang/ondersteuning bieden die de medewerker nodig heeft.
  • Indien uit het telefoongesprek blijkt dat verdere begeleiding nodig/gewenst is, dan wordt de medewerker verwezen naar zijn/haar HR-manager om dit verder op te pakken door middel van een reguliere aanmelding.
  • Welke medewerkers de beschikking krijgen over het telefoonnummer en hoe de interne communicatie eruit ziet binnen de organisatie, is aan de werkgever. Wij kunnen u hier uiteraard in adviseren, indien gewenst.
  • Voor dit telefoongesprek berekenen wij een telefonisch consult. Een consult duurt naar verwachting tussen de 30 en 45 minuten.
  • Wij rapporteren hoeveel medewerkers binnen de organisatie contact hebben opgenomen met PSION. Wij zijn alert op oneigenlijk gebruik en onnodige kosten: dit proberen we te voorkomen. Telefoontjes die we niet doorzetten naar onze psychologen, brengen we uiteraard niet in rekening. Dit gaat om vragen die niet bij ons thuishoren, zoals: ‘ik ben verkouden, mag ik wel naar mijn werk?’. Indien wij teveel oneigenlijke telefoon ontvangen, schakelen wij hierover met de werkgever, zodat de werkgever de communicatie naar medewerkers hierop kan aansluiten. 

Mogelijk spreekt de laagdrempelige en directe toegang tot deze ondersteuning voor medewerkers u ook aan. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Het aansluiten op de Psychologenlijn kunnen wij direct voor u regelen.

Sparringssessie leidinggevenden: Communiceren en contact houden ten tijde van de coronacrisis 

Voor ons is elke relatie is een LAT-relatie. Ook de relatie met medewerkers. En juist in deze tijd waar we meer afstand hebben tot elkaar, is het voor u als leidinggevende van groot belang om te blijven investeren in de LAT-relatie met de medewerkers. LAT: Liefde, Aandacht en Tijd. Communiceren en in contact blijven met elkaar is hierin erg belangrijk en zeer waardevol. Hoe kunt u als leidinggevende omgaan met deze situatie en met de specifieke zorgen die er zijn, zoals onduidelijkheid, onzekerheid en angst bij medewerkers? Onze psychologen hebben hiervoor een aantal praktische en waardevolle tips en delen deze graag met u in een interactieve online sparringsessie.

Normaal gesproken vindt een dergelijke sessie plaats op locatie, maar met behulp van Microsoft Teams bieden we deze nu op afstand aan.  Dat geldt ook voor onze andere workshops, zoals 'Werk en privé in balans' en 'het Signaleren en herkennen van psychische klachten voor leidinggevenden'.

Bent u geïnteresseerd in de sparringsessie ‘Communiceren en contact houden ten tijde van de coronacrisis’, speciaal voor leidinggevenden, of in een andere interactieve workshop? Neem dan vrijblijvend contact op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Behoefte aan andere ondersteuning?

Met deze informatie en onze aangepaste dienstverlening, vertrouwen we erop u van dienst te zijn. Maar mogelijk wenst u nog een andersoortige ondersteuning voor u of uw organisatie. Schroom niet om uw ideeën of wensen met ons te delen. Wij kijken graag samen met u naar mogelijke oplossingen. Neem contact met ons op via servicedesk@psion.nl of via 088-0313800.

Meer informatie over het coronavirus en hoe wij hiermee omgaan, leest u op onze website

Laatste nieuws