Welkom op psion.nl

Ontwikkelingen coronavirus 23 maart: dienstverlening PSION

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Op maandag 23 maart hebben de Rijkoverheid en het RIVM bekendgemaakt dat er nieuwe, aanvullende maatregelen van kracht zijn. Deze maatregelen hebben gevolgen voor onze dienstverlening. 

Wij blijven zoveel als mogelijk onze dienstverlening aanbieden in de vorm die u van ons gewend bent, zolang dat nog verstandig is en kan. Wel neemt PSION (preventieve) maatregelen in acht die in lijn zijn met het beleid van het RIVM en de Rijksoverheid. 

Van face-to-face naar begeleiding op afstand

Indien een medewerker verkoudheidsklachten of verhoging heeft, en dus thuis moet/wenst te blijven, bieden wij de mogelijkheid om de begeleiding telefonisch te laten verlopen. Het is daardoor mogelijk om het begeleidingsproces zoveel als mogelijk intact te houden. Het coronavirus heeft op deze manier zo weinig mogelijk effect op het herstelproces van medewerkers. Onze psychologen doen dit altijd in overleg met de cliënt zelf.

Face-to-face op locaties van PSION

Is het wenselijk om elkaar toch face-to-face te zien, maar is het niet mogelijk om de gesprekken te hebben op locatie van de werkgever? Dan hebben wij onze eigen locaties tot onze beschikking. Hier bieden wij onze begeleiding zo lang als mogelijk nog aan, zolang dat verantwoord is. Mocht dat ook op enige manier niet meer kunnen, dan gaan we ook in die situaties over naar begeleiding per telefoon.

We bekijken per situatie hoe we hiermee omgaan. De oplossing die we bieden, gaat altijd in overleg met de cliënt.

Laatste nieuws