Welkom op psion.nl

Communiceren en contact houden ten tijden van het coronavirus

Elke relatie is een LAT-relatie. Ook de werkrelatie. Nu veel medewerkers niet kunnen werken of het werk moeten aanpassen, zoals dienstverlening op afstand of aangepast werk in het veld, is het investeren in de LAT-relatie nóg belangrijker dan normaal. LAT-relatie: Liefde, Aandacht & Tijd. Het belangrijkste ingrediënt van deze relatie is Communicatie en Contact. U als leidinggevende, speelt hier een grote rol in. 

Communicatie en contact: ook op afstand

Regelmatig updates geven over het beleid rondom het coronavirus, de stand van zaken binnen het bedrijf (niet alleen over het werk, maar ook over het menselijk aspect) en regelmatig een oprecht telefoontje, laat de medewerkers - zeker op afstand - zien dat u als leidinggevende betrokken en aanwezig bent. Het gaat hierin niet altijd om wat er gezegd wordt, maar om het gevoel van interesse,  saamhorigheid en laten zien hoe belangrijk de medewerker is. Spreek waardering en erkenning uit. Zoek samen naar (logistieke) oplossingen en kijk naar de mogelijkheden. En vooral: wees creatief! Loopt u tegen uitdagingen in deze vorm van samenwerken aan? Wijk dan eens af van de gebruikelijke paden en loop met elkaar buiten de lijnen. Maar doe dit samen en neem elkaar hierin mee.

Maak daarnaast goede afspraken over de contactmomenten. Dan kan de medewerker zelf ook aangeven wat hij of zij prettig vindt.

Psychische stress 

Alle ontwikkelingen rondom het coronavirus, kunnen bij sommige medewerkers voor psychische stress zorgen. Door als leidinggevende regelmatig contact te zoeken met uw medewerkers, kunt u ook alert zijn op signalen van psychische stress. Ziet, hoort of merkt u ander gedrag bij de medewerker? Benoem dit dan en vraag niet alleen hoe het met het werk gaat, maar ook met de medewerker zelf. Hoe ervaart hij/zij deze situatie? Hoe ziet het dagelijks leven er nu uit? Kan hij of zij bijvoorbeeld het werk combineren met het gezinsleven, nu de kinderen thuis zijn? Wat zijn de behoeftes daarin?

Ieder mens is anders: neem zorgen serieus!

Houd er rekening mee dat ieder mens anders omgaat met situaties en emoties, zeker in crisissituaties. De één zal Hollandse nuchterheid vertonen en zich geen zorgen maken, terwijl de ander bezig is met het rampscenario en het huis niet uit durft. Neem de zorgen van de medewerker dus serieus; luister en toon begrip voor ieders beleving en visie, ook al ligt deze ver weg van uw eigen ideeën over de situatie. Voorkom dus dat u uw medewerkers gaat overtuigen van – in uw beleving – de beste oplossing voor deze crisissituatie; deze taak is immers voor de minister of/en de viroloog weggelegd. Wijs uw medewerkers daarnaast op de eigen verantwoordelijkheid en adviseer hen de richtlijnen en maatregelen vanuit het RIVM en de Rijksoverheid in acht te nemen.

Door oprecht begrip te tonen voor de (eventuele) zorgen van de medewerker, vergroot u de kans dat het relationele contact goed blijft en kunt u gemakkelijker goede afspraken rondom het werk maken. Wees ook oprecht en eerlijk over uw eigen zorgen; praat van mens tot mens.

Zorgen over inkomen, omzet, productiviteit en baan

Naast zorgen over uw eigen gezondheid en de gezondheid van uw medewerkers, kunnen er bij uw en uw medewerkers ook zorgen ontstaan over inkomen, productiviteit, omzet en baan. Mensen hebben in onzekere tijden behoefte aan transparantie, duidelijkheid en geruststelling. Blijf dus het gesprek aan gaan over deze onzekerheden; wees transparant en bied duidelijkheid waar mogelijk. Beloof geen dingen die u niet weet of kunt waarmaken. ‘Ik weet het op dit moment ook niet’, kan ook een oprecht antwoord zijn.

Tot slot nog enkele tips voor wat rust in het hoofd:

  • Kijk niet de gehele dag het nieuws, maar beperk dit tot een paar momenten.
  • Kijk vooral naar de meer betrouwbare nieuwsbronnen.
  • Let niet alleen op de slechte verhalen, maar lees eveneens goede verhalen.
  • Geef uw gedachtes afleiding. Zorg dat u zich ergens volledig op kunt focussen en de situatie even vergeet. Voor iedereen helpt iets anders.
  • Uit uw gedachtes en emoties. Praat met anderen. Weet dat psychische stress in het hoofd kan zorgen voor lichamelijke klachten die medewerkers kunnen verwarren met het coronavirus, waaronder benauwdheid en hyperventilatie!
  • Voelt u zich machteloos? Kijk of u een steentje kunt bijdragen in uw omgeving om dit gevoel te tackelen
  • Werkt u thuis? Dan is het verleidelijk om het normale ritme even los te laten. Wanneer u naar uw werk gaat, zit er een ritme in: douchen, aankleden, eten en gaan. Probeer dit ritme vast te houden. Het aanhouden van het ritme zorgt voor structuur en productiviteit. Kleed u dus gewoon aan en bewaar de joggingbroek voor het moment dat u ook daadwerkelijk in de relaxmodus mag!
  • Lach. Wanneer de humor verdwijnt dan is de strijd echt verloren. Lachen is soms het beste medicijn tegen stress.

Meer informatie of vragen?

Neem dan contact met ons op via servicedesk@psion.nl of via 088-0313800. Meer informatie over het coronavirus en hoe wij hiermee omgaan, leest u op onze website

Laatste nieuws