Welkom op psion.nl

Samenwerking Tranzo Tilburg University en PSION

Onderzoek Tranzo en PSION

PSION is een organisatie die gespecialiseerd is in het uitvoeren van begeleidingstrajecten bij werknemers met psychische klachten. PSION kenmerkt zich door haar mensgerichte benadering waarbij werk als middel wordt ingezet voor herstel. De filosofie hierachter is dat elk mens en situatie anders is en dat het belangrijk is dat de begeleiding daarbij aansluit. De begeleiding vanuit PSION heeft een niet-protocollair karakter en in de begeleidingsgesprekken zijn empathie, echtheid en confrontatie de belangrijke pijlers.

De kracht van de werkwijze van PSION ligt daarom bij de psychologen die met grote zorg worden geselecteerd  en opgeleid. Deze denkwijze wordt ondersteund vanuit recente wetenschappelijke inzichten dat sommige therapeuten, ongeacht het type behandeling of de aard van de cliënten, consequent betere resultaten met hun cliënten behalen dan andere.

Tranzo Tilburg University, wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn, en PSION hebben een gezamenlijke interesse in het optimaliseren van interventies welke zich richten op het faciliteren van terugkeer naar werk bij werknemers met psychische klachten. Om die reden werken zij samen aan een onderzoeksproject met als belangrijkste overkoepelende vraag:

"Welke kenmerken en interpersoonlijke vaardigheden van een behandelaar dragen bij aan sneller herstel en terugkeer naar het werk bij werknemers met psychische klachten?"

Naast interne doelstellingen, vervult het onderzoek tevens een maatschappelijk belang voor het creëren van aandacht voor de variatie in effectiviteit van therapeuten. In de praktijk ligt het zwaartepunt niet interpersoonlijke kwaliteiten noch de kenmerken van de therapeut, maar op cognitieve vaardigheden en mate van traditionele academische prestaties.

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd naar het onderzoek? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel naar 088-0313800.

 

Laatste nieuws