Onze aanpak

Wanneer een medewerker door psychische klachten uitvalt, is het zaak zo snel mogelijk te beginnen met professionele begeleiding. Als u PSION inschakelt en voor de PSION aanpak kiest, praat een van onze psychologen op korte termijn met uw medewerker. Wachtlijsten, daar doen we niet aan.

Snel starten en na vijf à zes gesprekken weer goed in je vel; dat is waar het om draait in de PSION-aanpak. Onze psychologen denken niet in labels of protocollen, maar in oplossingen. Het is onze ervaring dat alle betrokkenen met deze aanpak het meeste opschieten. De werknemer ziet en voelt door de directe en soms onorthodoxe aanpak snel hoe de klachten ontstaan en hoe hij of zij ze kan aanpakken. Dat geeft houvast, richting en energie.

Hard werken

Psychische problemen oplossen is hard werken. De begeleidende psycholoog geeft de medewerker vanaf de eerste sessie opdrachten mee.  Snel grip krijgen op de situatie is onze insteek. De meeste gesprekken vinden plaats op de werklocatie van de medewerker. Indien dit niet gewenst is, beschikt PSION over een landelijk netwerk van gesprekslocaties. De werkgever krijgt tijdens de begeleiding meerdere terugkoppelingen die zijn geschreven in duidelijke en begrijpelijke taal.

“Dankzij onze intensieve begeleiding geven we snel een inzicht in de problemen die spelen en bieden we medewerkers handvatten om snel weer grip te krijgen op hun leven.”

Omgaan met psychische klachten

Als een medewerker door psychische gedachten niet (goed) in staat is zijn of haar werk uit te oefenen, is het in onze opvatting niet zinvol om vast te stellen hoe diep de put is, of hoe die eruit ziet. Veel interessanter is het bepalen van een manier om uit de put te komen. Dat doen we door samen met de werknemer de weg omhoog te benoemen en op te delen in stappen. Dat motiveert en activeert de werknemer om aan de slag te gaan.

Actieve houding

Respect voor de problematiek betekent in onze ogen dat we zaken concreet benoemen en dat we gericht aan oplossingen werken. We zijn duidelijk en direct. De praktijk heeft ondertussen bewezen dat onze aanpak werkt en dat de kans op terugval bijzonder klein is. We verwachten van werknemers een actieve houding en gaan er van uit dat zij actief aan de slag gaan met hun herstel.

Besteed energie aan wat je kunt beïnvloeden

We vinden overleg met onze opdrachtgevers onmisbaar voor goede dienst- en hulpverlening. Logisch, want het draait om de mens in combinatie met zijn werkplek. Korte lijnen en duidelijke communicatie tussen medewerker, psycholoog, en de organisatie (leidinggevende, HR professional of verwijzer) zijn van wezenlijk belang. Hierbij gaat het vanzelfsprekend niet om medische zaken, maar om mogelijkheden ten aanzien van inzetbaarheid en de eventuele nodige (tijdelijke) aanpassingen in het werk.
Samen verbeteren we wat mogelijk is, maar we leren tegelijkertijd de medewerker beter om te gaan met onveranderbare zaken.

Onze diensten: van workshop tot interventie

Coaching

Training en workshops

Sparringsessies voor leidinggevenden

De ‘Beter in je vel-lijn’

Psychische interventies

” Verspil je energie niet aan zaken die toch niet zullen wijzigen. Zo blijf je beter in balans.”