Referenties

Natuurlijk kunnen wij u vertellen wat wij doen, maar wellicht leest u ook graag hoe onze klanten ons hebben ervaren.
Lees hier wat onze klanten over ons vertellen

Eneco

Eneco maakt gebruik van de diensten van Psion. De samenwerking is naar volle tevredenheid. De snelle inzet van een begeleidingstraject wordt zowel door leidinggevenden en door medewerkers als prettig ervaren. In samenwerking met Psion bieden wij de training “Zin en onzin van psychische klachten” aan onze leidinggevenden om eerder signalen van psychische klachten te kunnen herkennen en om samen met medewerkers tot een oplossing te komen. De interactieve training geeft concrete aanknopingspunten, gesprekstechnieken en inzicht in gedrag.

Feenstra

PSION biedt de medewerkers perspectief, geeft ze inzichten waar ze mee verder kunnen. Vanuit chaos naar structuur. Van onwetendheid naar herkenning, van laten leiden naar eigen regie. Ieder individu telt, doet er toe en krijgt handvaten. De deskundige en adequate behandelingen zorgen ervoor dat onze mensen snel weer in staat zijn om de draad op te pakken. In verschillende varianten en in ieders eigen tempo. Het contact vanuit PSION met de werkgever is nuttig en goed. Samen werken we aan het herstel van onze medewerkers. Die samenwerking, plus het effect van de behandelingen maakt dat ik blij ben met het partnership.

Welthuis

De aanpak van de PSION psychologen maakt dat medewerkers op een prettige en doortastende wijze hulp ontvangen. In nauwe samenwerking met de bedrijfsarts worden positieve resultaten geboekt. In tegenstelling tot de reguliere eerste lijns ondersteuning worden medewerkers binnen afzienbare tijd in hun kracht teruggebracht waardoor zij ook veel sneller in staat zijn hun werkzaamheden weer op te pakken. Ook hebben wij ervaren dat de inzet van deze interventie in een vroeg stadium van overbelasting preventief werkt. Al met al zijn wij erg tevreden en blij met de samenwerking met PSION

CGI

De afgelopen vier jaar heeft CGI naar volle tevredenheid samengewerkt met PSION. CGI is erg tevreden over de PSION-aanpak.
De flexibele trajecten sluiten aan bij de wensen en behoeften van onze medewerkers waarbij de focus altijd ligt op werkhervatting en werk als onderdeel van het herstel.
Ook de trainingen en workshops worden gewaardeerd door onze medewerkers. PSION is een professionele partij waar je op kunt rekenen.

Zilveren kruis

Zilveren Kruis werkt al jaren met veel plezier samen met PSION. PSION is een belangrijke partner in de wijze waarop wij het werken aan meer gezondheid en inzetbaarheid voor medewerkers in hun werkcontext betekenisvol willen ondersteunen. Belangrijke redenen zijn: vakmanschap in zowel de bedrijfsvoering van PSION zelf evenals de psychologen die wij via hen inzetten richting werkgevers. Snelheid van handelen, flexibiliteit en klant- en oplossingsgericht meedenken kenmerkt de manier van werken van de PSION psychologen. 

CSU

Wij werken nu ca. 5 jaar samen met Psion naar volle tevredenheid. Hun visie op de begeleiding bij psychisch verzuim past naadloos bij onze verzuimbegeleiding. Doordat ze snel reageren, landelijk georganiseerd zijn en goede begeleiding bieden, zorgt er voor dat mensen met psychische problemen adequaat geholpen worden. Hiermee leveren zij een belangrijke bijdrage aan ons verzuimbeleid en goede resultaten. 

Facilicom

Vanuit alle divisies van Facilicom werken we al jaren naar volle tevredenheid met PSION. De interventies zijn heel effectief en de samenwerking is voor ons heel prettig door de korte lijnen en flexibiliteit. In ons jaarlijks providersonderzoek scoort PSION altijd hele mooie cijfers. Wij zijn dan ook erg tevreden met ons partnerschap met PSION. 

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam werkt al veel jaren samen met de psychologen van PSION. Het is gebruikelijk dat de medewerkers voor een traject worden doorverwezen door onze bedrijfsartsen. Doordat ieder afgesloten traject wordt geëvalueerd, weten we dat de medewerkers tevreden zijn over PSION. Zij waarderen de deskundigheid en de manier van aanpak.

Florence

Florence maakt sinds ruim een jaar gebruik van de diensten van PSION.   Zowel managers als medewerkers zijn tevreden over de snelle inzet van de begeleiding én de inhoud van de trajecten.

We zien dat door inzet van PSION medewerkers sneller weer in staat zijn hun werk te hervatten. Er worden soms mooie openingen gecreëerd om de medewerker richting werk te bewegen, waar het de manager niet lukte. Er is duidelijke communicatie en heldere terugkoppeling.

Ook wordt de begeleiding van PSION binnen Florence preventief ingezet. Dit helpt medewerkers echt om een aantal zaken weer op de rit te krijgen. Dit ook relatief in een kort tijdsbestek van 4 sessies.

Achmea

Achmea ondersteunt haar 12.000 medewerkers om zelf de regie te voeren over hun vitaliteit. Ze doet dat vanuit de overtuiging dat meer gezond, meer gelukkig en productief maakt. Daarom inspireert en ondersteunt de afdeling Gezond Werken om gezonde keuzes te maken op het gebied van lichaam, hoofd, hart & ziel. Dat doen we op 8 (kern)locaties met Gezond Werken Pleinen waar je (ook preventief) afspraken kunt maken met bijvoorbeeld een bedrijfsarts, bedrijfsfysiotherapeut of bedrijfsdiëtist. Voor de dienstverlening op het vlak van bedrijfspsychologie werken we ruim drie jaar intensief samen met PSION. We ervaren de samenwerking als een partnership waarbij we een gezamenlijk doel nastreven: onze mensen mentaal sterk aan het werk houden. De afgelopen jaren hebben we goede resultaten behaald: medewerkers ervaren de toegang tot de bedrijfspsycholoog als laagdrempelig. Ze gaan in 40% van de gevallen ook preventief het gesprek aan en daarmee wordt (langdurig) verzuim voorkomen. Ook bij re-integratie trajecten is PSION effectief: in goede samenwerking met bedrijfsarts, verzuimspecialist en leidinggevende worden medewerkers vanuit ‘eigen regie’ begeleid naar werk of naar een andere oplossing die recht doet aan de situatie.