Psychologische veiligheid in een organisatie is heel belangrijk. Hoe gaan collega’s met elkaar om en hoe communiceren zij met elkaar? Dit zorgt voor het wel of niet hebben van een veilige werkplek en kan belangrijk zijn in het voorkomen van pest- en ongewenst gedrag. In deze workshop prikkelen wij HR en leidinggevenden om na te denken over hun rol in cultuur en hoe zij hier meer grip op kunnen krijgen. Leiderschap komt hierbij ook aan bod.

Offerte aanvragen