De psychologen van PSION geven trainingen, workshops en webinars aan werkgevers, leidinggevenden en medewerkers gericht op psyche, psychische klachten en mentale fitheid. De organisaties door het hele land die al met ons samenwerken, werken naar volle tevredenheid met PSION om op preventieve wijze te werken aan de psychische weerbaarheid van de voltallige organisatie.

Onderstaand vindt u het overzicht van onze webinars, workshops en trainingen. Het aanbod heeft verschillende lagen: weten, snappen en kunnen. Webinars zijn online, kunnen voor een grotere groep, duren gemiddeld een uur en richten zich op het ‘weten’ en delen van kennis. Deze kunnen voor diverse onderwerpen worden gevraagd. Met workshops gaan de deelnemers in kleinere groepen in 2 uur aan de slag om de theorie te ‘snappen’, we verdiepen de kennis  en prikkelen de deelnemers verder na te denken. Tijdens trainingen richten we ons, in twee dagdelen, op het kunnen en het toepassen in de praktijk. Ook deze vinden plaats in kleinere groepen om de interactie te borgen. Dit doen we onder andere door het oefenen van vaardigheden.

Naast dit aanbod stimuleert PSION ook om, voor meer impact, de trainingen en workshops aan te vullen met zogeheten sparringsessies. Deze kunnen een aantal weken of maanden na de training of workshop ingezet worden. Hierin komen we met de groep terug op de eerder behandelde materie en ondersteunen we mensen in de toepassing hiervan in de praktijk. Hierbij draait het dus om de eigen vragen en casuïstiek. De inzet van deze sessies is van essentieel belang om het leereffect te borgen en aan de slag te blijven met mentale gezondheid.

Na het aanvragen van een offerte, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om de precieze wensen en doelstellingen te bespreken. Net als al onze diensten is iedere webinar, workshop en training bij PSION maatwerk en kunt u deze vormgeven naar de behoeften van uw organisatie. Het is ook mogelijk om een combinatie van deze drie in te zetten, wij denken hierbij graag mee met uw wensen en behoeften. Voor fysieke sessies hanteren wij een maximale groepsgrote van 10 deelnemers, voor online sessies is dit maximaal 6 personen.

PSION biedt de volgende trainingen aan:

  • Omgaan met agressie en weerstand
  • De zin en onzin van psychische klachten

PSION biedt de volgende workshops aan:

  • (Werk)geluk
  • Stress de baas
  • Cultuur en leiderschap – Verbeteren van de groepscultuur
  • In balans
  • De grens bereikt!
  • Signaleren en herkennen van psychische klachten
  • Verlies, rouw en verandering
  • Culturele diversiteit

Trainingen

De zin en onzin van psychische klachten

Zin en onzin van psychische klachten is de training voor leidinggevenden die aan de slag willen met de preventie van psychische klachten. Als leidinggevende krijgt u tools en handvatten om psychische klachten te signalenen om uitval te kunnen voorkomen en gaan we in op de rol van de leidinggevende bij het mentaal welbevinden van de organisatie.

Meer informatie Offerte aanvragen

Omgaan met agressie en weerstand

Helaas hebben veel organisaties last van agressie op de werkvloer, zowel mentale als fysieke agressie komt voor. Deze training gaat in op verbale agressie en geeft medewerkers inzichten in een stuk theorie rondom agressie, hoe zij hier als mens op reageren en hoe zij hier zelf mee om kunnen gaan.

Meer informatie Offerte aanvragen

Workshops

Culturele diversiteit

Culturele afstand tussen mensen kan één van de belangrijke oorzaken zijn bij het ontstaan van knelpunten in de wederzijdse communicatie en samenwerking. Wij bieden uw medewerkers en organisatie ondersteuning bij het ontwikkelen van meer kennis en begrip rondom culturele diversiteit.

Meer informatie Offerte aanvragen

Verlies, rouw en verandering

Afscheid nemen blijft voor veel mensen lastig. Binnen sommige beroepen is het (helaas)  ook dagelijks aan de orde. In deze workshop nemen we de tijd om stil te staan bij hoe medewerkers als mens hiermee omgaan. Dit kan meer gericht zijn op verlies in het werk en functie, maar kan ook zijn voor (persoonlijk) verlies in het team.

Meer informatie Offerte aanvragen

Signaleren en herkennen van psychische klachten

In deze workshop bieden wij leidinggevenden de kennis en theoretische kaders om medewerkers met psychische klachten de juiste ondersteuning te kunnen bieden en prikkelen wij ze na te denken over hun rol in preventie.

Meer informatie Offerte aanvragen

De grens bereikt!

Iedereen heeft zijn of haar grenzen. Maar wanneer deze niet bekend zijn, kan grensoverschrijdend gedrag snel plaatsvinden. De workshop gaat niet alleen in op herkennen van de eigen grenzen en die van een ander, maar vooral over het communiceren wat de grenzen zijn, het omgaan met andermans grenzen en wat je kunt zeggen wanneer iemand over die grens heen is gegaan.

Meer informatie Offerte aanvragen

Kiezen voor balans

In het leven draait het vaak om de balans vinden. De welbekende werk-privé balans komt aan de orde, maar ook de balans in enkel werk en/of privé wordt besproken. In deze workshop leren uw medewerkers meer over het vinden van deze balans en hoe zij bepaalde keuzes kunnen maken tijdens de zoektocht.

Meer informatie Offerte aanvragen

Cultuur en leiderschap – Verbeteren van de groepscultuur

Psychologische veiligheid in een organisatie is heel belangrijk. Hoe gaan collega’s met elkaar om en hoe communiceren zij met elkaar? Dit zorgt voor het wel of niet hebben van een veilige werkplek en kan belangrijk zijn in het voorkomen van pest- en ongewenst gedrag. In deze workshop prikkelen wij HR en leidinggevenden om na te denken over hun rol in cultuur en hoe zij hier meer grip op kunnen krijgen. Leiderschap komt hierbij ook aan bod.

Meer informatie Offerte aanvragen

Stress de baas

Zoals we allemaal weten, ervaren we allemaal stress. Het hoort bij het leven en (zo nu en dan) ook bij werken. Vanuit dit gegeven gaan wij met uw medewerkers aan de slag. We maken ze bewust van hun triggers voor stress en eigen copingstijl is, ofwel de manier waarop ze omgaan met deze stress.

Meer informatie Offerte aanvragen

(Werk)geluk

Werkgeluk is een belangrijke pijler binnen de organisatie als het gaat om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In deze workshop leren uw medewerkers meer over werkgeluk, gelukkig zijn en hoe zij hier regie in kunnen nemen.

Meer informatie Offerte aanvragen