Coaching

Bij PSION is het mogelijk om uw medewerkers effectief en actief te laten coachen. Een mens kan zich gedrag hebben aangeleerd dat het dagelijks functioneren belemmert. Vaak is dat ongewild en zelfs ongemerkt gebeurd. Als dat moet worden doorbroken zet PSION resultaatgerichte psychologen en gedragswetenschappers in om een structurele verandering te realiseren.

Talenten ontwikkelen

Een coachingstraject start met een intakegesprek, gevolgd door een aantal individuele sessies. We gaan niet onnodig graven in iemands verleden of in persoonlijke problemen. We focussen ons op het behalen van resultaten. Verder bekijken we wat talenten zijn van medewerkers en we helpen hen deze te ontwikkelen. We leren nieuwe manieren aan om stress het hoofd te bieden en een gezondere invulling te geven aan werkzaamheden.

Zelf aan het stuur

Een coach analyseert, adviseert en verschaft inzichten aan een medewerker. Maar ook nu telt de eigen verantwoordelijkheid. Je zit nog altijd zelf aan het stuur.

 

Vraag nu een offerte aan