Welkom op psion.nl

Psychische interventies

Een psychische interventie heeft pas zin, als de achterliggende problematiek duidelijk is. Een goede intake zien wij daarom als belangrijke eerste stap. We starten met een uitgebreid oriënterend gesprek van anderhalf uur. Psychologische tests kunnen daar onderdeel van zijn. Tests die iets zeggen over de mate waarin het functioneren van uw medewerker beperkt wordt. Op basis van een Quick Scan komt de psycholoog met een voorstel voor verdere begeleiding.

Re-integratie van uw medewerker

Het belangrijste doel van een begeleiding van PSION is het komen tot herstel. Dit betekent uiteraard ook herstel met betrekking tot werkzaamheden van een medewerker. Onze psychologen bekijken of een medewerker de reguliere activiteiten op het werk, al dan niet deels, kan uitvoeren. Soms adviseren we om aangepast werk te gaan doen. We stellen de verwachtingen vast over de duur van klachten en beperkingen. Verder komen de mogelijkheden en eventuele vervolgstappen voor herstel en re-integratie aan bod. Het geheel vatten we samen in een heldere rapportage - en desgewenst een persoonlijke toelichting - waarbij medische, vertrouwelijke informatie vanzelfsprekend buiten beschouwing blijft.

Vraag nu een offerte aan