Welkom op psion.nl

EMDR

Voor mensen die traumatische ervaringen in hun leven hebben opgedaan, biedt PSION aangepaste begeleiding. EMDR is hier onderdeel van. 

Wat is EMDR?

Wanneer psychische klachten zoals verlies, PTSS, of zware traumatische gebeurtenissen een tol eisen bij iemand, kan EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) een manier zijn om deze problemen aan te pakken. 

Voor wie is EMDR geschikt? 

EMDR is geschikt voor mensen met onverwerkte trauma's en zware klachten. Bij de start van de  begeleiding, wordt er uitgebreid ingegaan op de oorzaak en achtergrond van de klachten. Uitgangspunt is dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van één of meer beschadigende ervaringen. Daarmee bedoelen we gebeurtenissen die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werk gerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of ingrijpende ervaringen. Uit het vooronderzoek kunnen we opmaken of een gerichte traumabehandeling op dat moment nodig is, en of daarvoor EMDR het geschikte middel is. 

Vraag nu een offerte aan