Referenties

Lees hier wat onze klanten over ons vertellen

Facilicom-Group_logo_ho_RGB

Facilicom

Vanuit alle divisies van Facilicom werken we al jaren naar volle tevredenheid met PSION. De interventies zijn heel effectief en de samenwerking is voor ons heel prettig door de korte lijnen en flexibiliteit. In ons jaarlijks providersonderzoek scoort PSION altijd hele mooie cijfers. Wij zijn dan ook erg tevreden met ons partnerschap met PSION. 

welthuis-logo

Welthuis

De aanpak van de PSION psychologen maakt dat medewerkers op een prettige en doortastende wijze hulp ontvangen. In nauwe samenwerking met de bedrijfsarts worden positieve resultaten geboekt. In tegenstelling tot de reguliere eerste lijns ondersteuning worden medewerkers binnen afzienbare tijd in hun kracht teruggebracht waardoor zij ook veel sneller in staat zijn hun werkzaamheden weer op te pakken. Ook hebben wij ervaren dat de inzet van deze interventie in een vroeg stadium van overbelasting preventief werkt. Al met al zijn wij erg tevreden en blij met de samenwerking met PSION

Hogeschool-Rotterdam

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam werkt al veel jaren samen met de psychologen van PSION. Het is gebruikelijk dat de medewerkers voor een traject worden doorverwezen door onze bedrijfsartsen. Doordat ieder afgesloten traject wordt geevalueerd, weten we dat de medewerkers tevreden zijn over PSION. Zij waarderen de deskundigheid en de manier van aanpak.

achmea

Achmea

Achmea ondersteunt haar 12.000 medewerkers om zelf de regie te voeren over hun vitaliteit. Ze doet dat vanuit de overtuiging dat meer gezond, meer gelukkig en productief maakt. Daarom inspireert en ondersteunt de afdeling Gezond Werken om gezonde keuzes te maken op het gebied van lichaam, hoofd, hart & ziel. Dat doen we op 8 (kern)locaties met Gezond Werken Pleinen waar je (ook preventief) afspraken kunt maken met bijvoorbeeld een bedrijfsarts, bedrijfsfysiotherapeut of bedrijfsdiëtist. Voor de dienstverlening op het vlak van bedrijfspsychologie werken we ruim drie jaar intensief samen met PSION. We ervaren de samenwerking als een partnership waarbij we een gezamenlijk doel nastreven: onze mensen mentaal sterk aan het werk houden. De afgelopen jaren hebben we goede resultaten behaald: medewerkers ervaren de toegang tot de bedrijfspsycholoog als laagdrempelig. Ze gaan in 40% van de gevallen ook preventief het gesprek aan en daarmee wordt (langdurig) verzuim voorkomen. Ook bij re-integratie trajecten is PSION effectief: in goede samenwerking met bedrijfsarts, verzuimspecialist en leidinggevende worden medewerkers vanuit 'eigen regie' begeleid naar werk of naar een andere oplossing die recht doet aan de situatie. 

csulogopayoff

CSU

Wij werken nu ca. 5 jaar samen met Psion naar volle tevredenheid. Hun visie op de begeleiding bij psychisch verzuim past naadloos bij onze verzuimbegeleiding. Doordat ze snel reageren, landelijk georganiseerd zijn en goede begeleiding bieden, zorgt er voor dat mensen met psychische problemen adequaat geholpen worden. Hiermee leveren zij een belangrijke bijdrage aan ons verzuimbeleid en goede resultaten. 

zilverenkruis2015

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis werkt al jaren met veel plezier samen met PSION. PSION is een belangrijke partner in de wijze waarop wij het werken aan meer gezondheid en inzetbaarheid voor medewerkers in hun werkcontext betekenisvol willen ondersteunen. Belangrijke redenen zijn: vakmanschap in zowel de bedrijfsvoering van PSION zelf evenals de psychologen die wij via hen inzetten richting werkgevers. Snelheid van handelen, flexibiliteit en klant- en oplossingsgericht meedenken kenmerkt de manier van werken van de PSION psychologen.