Welkom op psion.nl

Snel resultaat, zonder wachtlijsten

PSION staat voor Psychische Interventies en Ondersteuning Nederland. Wij helpen organisaties en hun medewerkers bij preventie en aanpak van psychische klachten. 

Verzuim als gevolg van psychische klachten is nog steeds stijgende, met alle gevolgen van dien. Het is belastend als je voelt uit balans te zijn, geen grip te hebben en niet productief te kunnen zijn. PSION adviseert en begeleidt bij preventie en concrete activerende oplossingen. 

Als een medewerker uitvalt of dreigt uit te vallen door psychische klachten, is het van belang om zo snel mogelijk in actie te komen. Aan wachtlijsten doen we niet - er wordt snel een persoonlijk gesprek met een psycholoog ingepland. De eerste afspraak vindt zo snel mogelijk plaats.


PSION is resultaatgericht 

Wij helpen mensen snel vooruit. Het gaat hierbij niet om het plakken van een etiket, maar het centraal stellen van de mens met al zijn mogelijkheden en (tijdelijke) beperkingen. Werk is daarbij belangrijk. Actief zijn helpt! De praktijk bewijst het, keer op keer. Het is een belangrijke voorwaarde voor blijvend herstel. De meeste gesprekken met de psycholoog vinden plaats op de werklocatie van de medewerker: wij geloven in de kracht van werk bij herstel. Re-integratie op de werkvloer is altijd een onderwerp van gesprek. Indien gewenst, kunnen wij ook de gesprekken plaats laten vinden op een van de gesprekslocaties van PSION. Er is altijd wel een locatie in de buurt. 

Snel starten en na vijf à zes gesprekken weer goed in je vel zitten, dat is waar het om draait in de PSION-aanpak. Onze psychologen denken niet in labels of protocollen, maar in oplossingen. Het is onze ervaring dat alle betrokkenen met deze aanpak het meeste opschieten. Deze ervaring wordt gedeeld door onze snel stijgende klantengroep.

De werknemer ziet en voelt door de directe aanpak snel hoe de klachten ontstaan en hoe hij of zij ze kan aanpakken. Dat geeft houvast, richting en energie. 

Ook op preventief gebied is PSION actief: middels coaching, workshops en trainingen maken we medewerkers en leidinggevenden alerter op psychische klachten en bieden we hen handvatten om hier goed mee om te gaan. 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over PSION.