Welkom op psion.nl

Update dienstverlening PSION Coronavirus

Alle ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben ervoor gezorgd dat wij opnieuw gekeken hebben naar een optimale invulling van onze dienstverlening, zodat wij u ook in tijden van de coronacrisis van dienst kunnen zijn. Uiteraard met inachtneming van de hygienemaatregelen van het RIVM en de Rijksoverheid. 

Van face-to-face naar begeleiding op afstand

Ondanks dat onze begeleiding misschien anders verloopt dan u gewend bent, brengt dit ook voordelen met zich mee. Zo hebben cliënten de mogelijkheid om vanuit hun eigen vertrouwde omgeving een gesprek te voeren met een psycholoog, doordat wij de gesprekken met cliënten zoveel als mogelijk telefonsich plaats laten vinden. Bovendien hebben alle ontwikkelingen rondom het coronavirus ervoor gezorgd dat we een geheel nieuw, online aanbod hebben ontwikkeld, zodat wij werkgevers en medewerkers ook in tijden van corona bij kunnen staan. Denk hierbij aan onze trainingen en workshops en de nieuwe Psychologenlijn.

Face-to-face op locaties van PSION

In sommige situaties is online begeleiding niet haalbaar. Is het wenselijk om elkaar toch face-to-face te zien, en is het niet mogelijk om de gesprekken te voeren op locatie van de werkgever? Dan hebben wij onze eigen locaties tot onze beschikking. Hier bieden wij onze begeleiding aan zolang dat verantwoord is. Mocht dat ook op enige manier niet meer kunnen, dan gaan we ook in die situaties over naar begeleiding per telefoon.

Kortom: we bespreken met de cliënt waar hij of zij behoefte aan heeft en hoe wij de cliënt optimaal van dienst kunnen zijn. 

Laatste nieuws